Studijní materiály pro VŠ studenty budoucí učitele chemie

Studijní texty

Studijní texty k přednáškám hostujících odborníků (pedagogů) z jiných VŠ

Vybraná témata pro výuku chemie 1

Obálka

Kameníček J., Klečková M. (eds.): Vybraná témata pro výuku chemie 1. Olomouc, UP 2012, ISBN 978-80-244-3353-0. Dostupné z: http://ucitelchemie.upol.cz/materialy/vtvch1/vybrana_temata_pro_vyuku_chemie_1.pdf (2,5 MB).

Prezentace

Vybraná témata pro výuku chemie 2

Obálka

Kameníček J., Klečková M. (eds.): Vybraná témata pro výuku chemie 2. Olomouc, UP 2013, ISBN 978-80-244-3353-0. Dostupné z: http://ucitelchemie.upol.cz/materialy/vtvch2/vybrana_temata_pro_vyuku_chemie_2.pdf (5,1 MB).

Prezentace

Vybraná témata pro výuku chemie 3

Obálka

Kameníček J., Klečková M., Čajan M. (eds.): Vybraná témata pro výuku chemie 3. Olomouc, UP 2013, ISBN 978-80-244-3975-4. Dostupné z: http://ucitelchemie.upol.cz/materialy/vtvch3/vybrana_temata_pro_vyuku_chemie_3.pdf (3,3 MB).

Prezentace

Vybrané kapitoly z průmyslové chemie

Obálka

Prášilová J., Kameníček J. (eds.): Vybrané kapitoly z průmyslové chemie. Olomouc, UP 2013, ISBN 978-80-244-3976-1. Dostupné z: http://ucitelchemie.upol.cz/materialy/vkpch/vybrane_kapitoly_prum_chemie.pdf (2,9 MB).

Prezentace

Názvosloví anorganických látek a bezpečnost v laboratoři v anglickém jazyce

Obálka

Drahoš B., Křikavová R.: Názvosloví anorganických látek a bezpečnost v laboratoři v anglickém jazyce. Olomouc, UP 2013, ISBN 978-80-244-3977-8. Dostupné z: http://ucitelchemie.upol.cz/materialy/nazvoslovi/nazvoslovi_a_bezpecnost_v_angl_jazyce.pdf (1,6 MB).

Experimenty

Sborník příspěvků z konference

Obalka
Recenzovaný sborník příspěvků ke stažení:

Klečková M., Prášilová J., Kameníček J. (eds.):
Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP 2013, 170 s., ISBN 978-80-244-3776-7.


Obrázek