Fotodokumentace projektových aktivit

Aktivita 1

SKP2 LS 2010/2011

PRS1 a PVCH2 LS 2010/2011

PRS1 LS 2010/2011

DICH ZS 2011/2012

SKP1 ZS 2011/2012

SKP2 LS 2011/2012

Aktivita 2

Aktivita 3: Exkurze žáků do výzkumných laboratoří PřF UP


Obrázek