Vedoucí projektového týmu

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 430
Fax: 585 634 357
E-mail: marta.kleckova@upol.cz

Projektová manažerka a administrace projektu

Ing. Jana Lukešová

Projektový servis UP
Adresa: Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc-Holice
Telefon: 585 631 421
E-mail: jana.lukesova@upol.cz

Ostatní řešitelé

doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 499
E-mail: michal.cajan@upol.cz
Zapojen do projektu od března 2012

Věra Dostálová

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 351
E-mail: vera.dostalova@upol.cz

RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 429
E-mail: bohuslav.drahos@upol.cz
Zapojen do projektu od března 2012

RNDr. Josef Husárek, Ph.D.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Zapojen do projektu leden–srpen 2011

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 353
E-mail: jiri.kamenicek@upol.cz

Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 434 nebo 585 634 349
E-mail: alena.klanicova@upol.cz
Zapojena do projektu od září 2011

Mgr. Radka Novotná, Ph.D.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc-Holice
Telefon: 585 634 355
E-mail: radka.novotna@upol.cz

Mgr. Jana Prášilová

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 311
E-mail: j.prasilova@upol.cz

Pavla Richterová

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Zapojena do projektu leden–listopad 2011

Marie Šindelářová

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 358
E-mail: marie.sindelarova@upol.cz

doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 360
E-mail: zdenek.sindelar@upol.cz

Mgr. Taťána Štosová, Ph.D.

Ústav mikrobiologie LF UP
Adresa: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Telefon: 585 632 416
E-mail: tatana.stosova@upol.cz

Mgr. Veronika Švandová

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
E-mail: veronika.mrazova@seznam.cz

Mgr. Martina Vašíčková

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Zapojena do projektu leden–prosinec 2011

Erika Bartoňková

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 358
E-mail: erika.bartonkova@upol.cz
Zapojena do projektu od ledna 2013

Mgr. Dan Šrajbr

Katedra anorganické chemie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 585 634 311
E-mail: daniel.srajbr@upol.cz
Zapojen do projektu od ledna 2013
Obrázek