Kontaktní adresa

Mgr. Jana Prášilová
Katedra anorganické chemie
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
E-mail: j.prasilova@upol.cz
Telefon: 585 634 311

E-mail konference: phd.dich2013@upol.cz

WWW stránky konference: ucitelchemie.upol.cz/konferencephd/

Budova PřF UP