Důležité termíny

Závazná přihláška na konferenci s abstraktem: do 9. 6. 2013
Příspěvek v plném znění: do 30. 6. 2013Foto