Vědecký výbor konference

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové
doc. RNDr. Beáta Brestenská, Ph.D., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., Pedagogická fakulta MU, Brno
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava
prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D., Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
prof. Ing. Karel Kolář, CSc., Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové
dr. Małgorzata Krystyna Nodzyńska, Pedagogická univerzita, Krakov
prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
doc. Ing. Ján Reguli, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava
doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Organizační výbor konference

doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. <marta.kleckova@upol.cz>
Mgr. Alena Klanicová, Ph.D. <alena.klanicova@upol.cz>
Mgr. Jana Prášilová <j.prasilova@upol.cz>

E-mail konference: phd.dich2013@upol.cz


Sloup nejsvětější Trojice