Katedra anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vás srdečně zve

na mezinárodní konferenci studentů doktorského studia didaktiky chemie

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DISERTAČNÍCH PRACÍ OBORU DIDAKTIKA CHEMIE

pořádanou ve dnech 17.–18. 10. 2013.

Konference byla určena primárně pro studenty doktorského studia oboru Didaktiky chemie.

Jednání konference byla zaměřena na:

  • prezentaci disertačních prací
  • prezentaci dílčích výsledků vědecko-výzkumné činnosti
  • diskusi k dalšímu směrování disertačních prací oboru didaktika chemie

V rámci konference proběhl workshop experimentů a pomůcek pro výuku chemie.

Sborník příspěvků

Obalka Recenzovaný sborník příspěvků ke stažení:

Klečková M., Prášilová J., Kameníček J. (eds.):
Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP 2013, 170 s., ISBN 978-80-244-3776-7.


Fotodokumentace

Fotografie z konference.

Foto