Konference

Fotodokumentace z mezinárodní konference "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DISERTAČNÍCH PRACÍ OBORU DIDAKTIKA CHEMIE", Olomouc 17.–18. 10. 2013
Prohlídka laboratoří Prohlídka laboratoří Prohlídka budovy PřF UP Raut pro účastníky konference
Zvaná přednáška: doc. Małgorzata Nodzyńska Přednášky studentů Přednášky studentů Přednášky studentů
Přednášky studentů Přednášky studentů Přednášky studentů Přednášky studentů
Přednášky studentů Přednášky studentů Přednášky studentů Přednášky studentů
Přednášky studentů Přednášky studentů Prohlídka budovy PřF UP Prohlídka budovy PřF UP
Raut pro účastníky konference Večeře pro účastníky konference Workshop experimentů Vernier (Jakub Jermář) Workshop experimentů Vernier (Jakub Jermář)
Workshop experimentů Vernier (Jakub Jermář) Workshop experimentů Vernier (Jakub Jermář) Přednášky studentů Přednášky studentů