Vlastnosti vodíku, reakce amoniaku, reakce kyselin a zásad

Fotodokumentace z výuky předmětu SKP1 v zimním semestru 2011/2012